Abreviaciones

  • m: nombre masculino
  • f: nombre femenino
  • m i f: nombre masculino y femenino
  • m pl: nombre masculino plural
  • f pl: nombre femenino plural
  • n: nombre
  • n pl: nombre plural
  • CA: catalán
  • ES: castellano
  • EN: inglés